Autor Wiadomość
adamsulewski
PostWysłany: 02 Gru 2006 17:12    Temat postu:

super, zobacz tez sposob pod lista zakupow
docent
PostWysłany: 16 Paź 2006 23:07    Temat postu: mi?so w s?ojach

od wielu lat zajmuj? sie aprowizacj? na rejsach w zwiazku z tym mog? si? podzielic informacj? jak przygotowac posi?ek mi?sny w domu ?atwy do sporzadzenia w warunkach morskich.

r?ce,miejsce przyrz?dzania zapraw , nó? i deska dok?adnie umyte

s?oje 1 litrowe typu twist i nakr?tki bez ?ladów rdzy i poprzedniej zawarto?ci
umyte i wyparzone
zwróci? uwag? na ilo?? gwintu najcz??ciej spotykane to 4 i 6 gwintów nakr?tka 4 gwintowa na s?oiku 6 gwintowym i vice versa nie zapewni szczelno?ci

mi?so oboj?tnie jakie byle by z pewnego ?ród?a bez ko?ci i nadmiaru ?y?

sól ,pieprz ,olej ro?linny ,du?a patelnia ,miska ,garnek wy?szy ni? s?oiki
3-4 r?czniki

mi?so po obmyciu i osuszeniu r?cznikiem dzielimy na kawa?ki grubo?ci palca w poprzek w?ókien
drób w postaci filetów na dwa do trzech kawa?ków nie t?uczemy

obsypujemy sol? i pieprzem ewentualnie papryk? bez nadmiaru nie stosujmy innych przypraw i dodatków u?yjemy je na morzu

szybka obróbka w rozgrzanym oleju pokrywaj?cym patelnie w ca?o?ci warstw? oko?o3 milimetrów olej po w?o?eniu mi?sa musi skwiercze?

mi?so po osi?gni?ciu bia?ego lub pomara?czowego koloru z ka?dej strony
a wo?owego koloru lekko br?zowego przek?adamy do miski

gdy zauwazymy lekki dym z oleju wymie?my go

nast?pnie pró?ymy mi?so na niewielkim ogniu w wysokim garnku z dodatkiem odrobiny wody i oleju przez oko?o 20 minut wo?owina ciut d?uzej drób krócej

mi?so przek?adamy do s?oików staraj?c si? u?o?y? je ciasno w jak najwi?kszych kawa?kach tak aby ka?dy posi?ek na morzu nie przypomina? gulaszu

sosem z garnka zalewamy mi?so tak aby nie wystawa?o ono ponad powierzchnie sos powinien dochodzi? do oko?o 0.7 cm. przed kraw?dzi? s?oika

po wyduszeniu powietrza z pomi?dzy plastrów mi?sa zakr?camy s?oiki
uwaga na zgodno?c gwintów

na dno duzego garnka uk?adamy r?cznik, nast?pnie s?oiki ,pomi?dzy nie wk?adamy kolejny r?cznik tak aby si? nie obija?y, zalewamy ciep?? wod? do oko?o1,5 centymetra przed nakr?tk?

gotujemy conajmniej przez godzin? licz?c od 10 minut po osi?gni?ciu stanu wrzenia

gotowanie wed?ug tych samych zasad powtarzamy po up?ywie 24 godzin

jesli wyjmujemy gor?ce s?oje k?ad?my je na r?cznik i nie dotykajmy zimnymi przedmiotami oraz nie nara?ajmy je na kontakt z zimnym powietrzem poniewa? moga p?kn?c

dobrze przygotowany s?ój ma wkl??ni?t? zakr?tk?

ostatnio przygotowywa?em 15 kg mi?sa od UCI?CIA PIERWSZEGO PLASTRA MI?SA do ko?ca pierwszego gotowania min??o 5 godzin

precz z puszkami turystycznymi

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group