Uwaga:
Żeby pisać na forum, nie trzeba się nigdzie rejestrować!
www.rejsymorskie.net
Forum: Adam Sulewski - ?eglarstwo.
Prywatna strona o ?eglarstwie pe?nomorskim.
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Ostrosz, czyli jadowita ryba

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.rejsymorskie.net Strona Główna -> Ciekawostki
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Adam Sulewski
Moderator


Dołączył: 22 Wrz 2005
Posty: 7
Skąd: Pozna?

PostWysłany: 18 Lis 2006 17:56    Temat postu: Ostrosz, czyli jadowita ryba Odpowiedz z cytatem

Podczas rejsu z Lizbony do Kadyksu w ramach udzia?u w Tall Ship Races, nasz pok?adowy w?dkarz Walu? zosta? pokuty przez truj?c? ryb? o której warto poczyta? poni?ej i zapami?ta? obrazek.
Ryba zosta?a z?apana niedaleko brzegu na po?udniowym wybrze?u Portugalii w okolicach Faro.
R?ce, którymi nasz biedny w?dkarz dotyka? felern? ryb? zacz??y niespodziewanie szczypa?, jakby ostrosz powbija? w skór? ma?e igie?ki, nast?pnie przez dobre dwa dni bardzo bole?. Pojawi?a si? te? gor?czka i ogólne poczucie choroby, które trwa?o przez kilka dni.

Opis ryby, opracowany przez Walentego Sasima:Informacji udzieli? biolog prof. dr hab. B. Draganik z Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni:
Cytat:
Szanowny Panie Walenty!
Na pierwszy "rzut oka" wydaje mi si? ?e by? to ostrosz (Trachinus draco), Niestety klucze do oznaczania ryb mam w domu, zatem dok?adniejszych informacji postaram si? udzieli? w ?rod?. Ostrosz jest jedn? z bardziej znanych ryb "truj?cych" dok?adniej, ichtiotoksyny zawarte s? w pierwszych promieniach p?etwy grzbietowej a dostawszy si? do krwi cz?owieka (przez uk?ucie) powoduj? objawy podobne jak u Pana. Moja wiedza w tym zakresie pochodzi wy??cznie z literatury ale nigdzie nie spotka?em aby uk?ucie ostrosza mia?o jakie? gro?niejsze skutki. Jak jest chyba Panu wiadomo kontakt skaleczon? r?k? ze ?luzem, krwi? w?gorza te? mo?e mie? powa?ne konsekwencje (wróbel po wstrzykni?ciu krwi w?gorza ginie natychmiast - tak podaje literatura). Ja zbieraj?c materia?y do pracy magisterskiej przeci??em 1000 w?gorzy maj?c poranione r?ce i nic nigdy nie odczu?em (poza zm?czeniem). Ciesz?ca si? obecnie na polskim rynku ryba ma?lana (Ruvettus pretiosus) u wielu ludzi wywo?uje nieprzyjemne sensacje ?o??dkowe, w Unii musi by? sprzedawana z ostrze?eniem. Angielska nazwa tej ryby - oil fish, polska - kostropak. Sprytni polscy "biznesmeni" oil fish przerobili na butter fish(jaka to ró?nica, nazw? t? w j?zyku angielskim stosuje si? do 40 gatunków ryb) a ryba ma?lana brzmi lepiej ni? ryba olejowa a ludzie i tak zjedz?.
?ycz? powrotu dobrego samopoczucia,
Bohdan Draganik


Cytat:
Szanowny Panie Walenty!
Wygl?da na to, ?e by? to jednak ostrosz (w za??czeniu rysunek), proporcje, "wygl?d" wszystko si? zgadza jedynie kolor p?etw jest zbyt czerwony w porównaniu z opisami, mo?e to efekt manipulacji w czasie wydobywania ryby z wody. Do tego rodzaju nale?? cztery gatunki wyst?puj?ce u wybrze?y Hiszpanii. Przedstawiciele tych gatunków maj? kolce nad okiem i na ko?cu pokrywy skrzelowej, których uk?ucie jest "nieodczuwalne" zawieraj? one podobnie jak pierwsze kolce pierwszej p?etwy grzbietowej trucizn? st?d ich nazwy w j?zyku hiszpa?skim escorpion, vibora, ara?a (skorpion, ?mija, paj?k). Nazwa ?aci?ska Trachinus oznacza kolec. Uk?ucie ostrosza jest najmniej gro?ne w porównaniu z pozosta?ymi rybami nale??cymi do tego rodzaju. Trucizna dzia?a na system krwiono?ny i nerwowy rozk?ada krwinki i jest bardzo bolesna. Ból trwa od kilku godzin do kilku dni. Towarzyszy temu gor?czka, zimne dreszcze. Cz?sto wdaje si? zaka?enie co znacznie wyd?u?a okres rekonwalescencji. Nigdzie nie natrafi?em na opis ?rodków farmakologicznych jakie nale?y stosowa? po zatruciu ichtiotoksyn? ostrosza.
Pozdrowienia, Bohdan DraganikTrachinus draco Linnaeus, 1758
Family: Trachinidae Order: Perciformesi
MAX Size: > 1.8 kg - 53 cm
IGFA World Record: 1.74 kg / 3 lb 13 oz - La Gomera, Canary Islands, Spain

Ostrosz drakon - Trachinus dracoOpis ryby:
Budowa zewn?trzna:
D?ugie, niskie, bocznie ?cie?nione cia?o o du?ej g?owie i szerokim, sko?nie u?o?onym ku górze otworze g?bowym. Wysoko na g?owie umieszczone oczy s? skierowane do góry; ma?y kolec przy przedniej, górnej kraw?dzi oka. Silny, d?ugi kolec jadowy na pokrywie skrzelowej. Dwie p?etwy grzbietowe; pierwsza krótka z 5-7 silnymi, jadowymi kolcami, druga, bardzo d?uga, z 29-32 mi?kkimi promieniami. Podobnie bardzo d?uga jest p?etwa odbytowa, wyposa?ona w 2 kolce i 28-34 mi?kkie promienie. P?etwy brzuszne po?o?one gard?owo. Uwsteczniony p?cherz ptawny. Grzbiet ?ó?tobr?zowy, strona brzuszna ja?niejsza, boki z delikatnymi, ciemnymi, poprzecznymi pr??kami. Pierwsza p?etwa grzbietowa z czarn? kraw?dzi?. Przeci?tna d?ugo?? 20-30 cm, maksymalnie 42 cm.
Wyst?powanie:
Pó?nocny Atlantyk od Norwegii; Morze Pó?nocne, Kattegat do wybrze?y zachodnioafryka?skich (Maroko) i Madery. Morze ?ródziemne i Czarne. Najcz??ciej przebywa na piaszczystym lub szlamistym pod?o?u, na g??boko?ci od 5 m (rzadko) do 15 m (w miesi?cach letnich).(ja z?owi?em go na 20 m) Zim? schodzi do g??boko?ci 150 m.

Tryb ?ycia:
Samotnie ?yj?ca, denna ryba. W ci?gu dnia zagrzebana w piasku a? po oczy i kolce jadowe p?etwy grzbietowej, czatuje na zdobycz. Gdy nieostro?na ofiara zbli?y si? na dostateczn? odleg?o??, ?owca silnym odbiciem ogona b?yskawicznie rzuca si? do przodu, by j? pochwyci?. Noc? ostrosza drakona mo?na spotka? równie? p?ywaj?cego w grupkach po kilka osobników, w strefie otwartej wody. Tar?o od czerwca do sierpnia. Pelagiczna ikra o ?rednicy oko?o 1 mm unosi si? swobodnie w wodzie.
Od?ywianie:
Krewetki i ma?e, denne ryby, np.: babki lirowate i inne.


Zdj?cie ryby z?owionej u wybrze?y Kadyksu (Hiszpania) (fot. Artur Bicki)Wypowiedzi kolegów w?dkarzy:

Cytat:
Ostrosz drakon, ta niewinnie i niepozornie wygl?daj?ca rybka to ?miertelne zagro?enie dla w?dkarzy i turystów k?pi?cych si? w wodach morza ?ródziemnego. Do?wiadczy?em tego na w?asnej skórze dos?ownie.
Jej kolce jadowe (jad) mog? zabi? cz?owieka w 60 sekund, to nie ?art. Ból po dostaniu si? jadu do organizmu jest nie do wytrzymania a co najgorsze nast?puje po up?ywie paru minut parali?, w moim przypadku r?ki i nogi. nast?pnie wysoka gor?czka 41stopni.
Pisz? to jako przestrog? , bo mnie uratowa?a przed nie wiadomo jakimi konsekwencjami waga cia?a, opuchlizna z miejsca uk?ucia zesz?a mi po 6 miesi?cach.
Je?eli kogo? zainteresuj? moje do?wiadczenia z DRAKONEM, najbardziej
TRUPICZN? ryb? morza ?ródziemnego (s?owa miejscowych Chorwatów)
mog? opisa? to zdarzenie ze szczegó?ami.
POZDRAWIAM Mariusz.


Cytat:
Tak si? sk?ada, ?e w lipcu 2003 roku mia?em 'przyjemno??' odczu? na w?asnej skórze si?? jadu Ostrosza i musz? przyzna?, i? opinie s? troch? przesadzone. ?api?c ryby w Grecji natkn??em si? na Ostrosza kilka razy cho? pierwszy kontakt by? bolesny. W moim przypadku ból by? dosy? du?y, zacz??em si? poci? i bardzo szybko puch?a mi d?o?. Opuchlizn? mia?em przez jakie? 8-10dni cho? ból utrzymywa? si? przez ok.3 tyg. Nie stosowa?em ?adnych ok?adów z octu czy jakichkolwiek ?rodków ?agodz?cych. Mimo to ?owi?em ryby dalej i nie chce mi si? wierzy?, ?e ryba ta jest ?miertelnym zagro?eniem dla cz?owieka. By? mo?e jad gro?ny jest dla osób uczulonych i dla ma?ych dzieci. W ko?cu s? ludzie którzy mog? umrze? od jadu przczo?y czy osy, wi?c nie dajmy si? zwariowa?.


Cytat:
Andrzej Sebastja?ski <sebandUKRYTY@FILTRSPAMUonet.USUN GOpoczta.USUN GOpl>
Sobota 03 Czerwiec 2006 20:20:52
W 2004r w lipcu w Morzu Egejskim u wybrze?y Chalkidiki w odleg?o?ci ok 200m od brzegu w czasie p?ywania z rurk? na g??boko?ci ok 3m zosta?em zaatakowany przez ryb? ( wtedy nie widzia?em, ?e jest to ostrosz) Zosta?em zraniony w rami? prawe po przy?rodkowej stronie. Po dop?yni?ciu do brzegu ko?czyna górna w zakresie nerwu ?okciowego by?a ju? pora?ona, zaczyna? si? nasila? ból, wyst?pi?a sinica obwodowa. dreszcze. Do?ylne podawanie Hydrocortisonu oraz leki p.histaminowe i p. bólowe spowodowa?y wyra?n? popraw?. Pozostawa? jedynie b silny ból oraz powoli narastaj?cy obrz?k. Obrz?k utrzymywa? si? przez okres oko?o 3-ch miesi?cy. Przewlek?a antybiotykoterapia, prawdopodobnie uchroni?a przed wyst?pieniem powik?a? bakteryjnych.
Kolec jadowy Draceny zawiera hemo i neurotoksyn?. Jest ona b niebezpieczna, a nawet mo?e by? ?miertelna. Jest to toksyna termolabilna ( w wy?szej temperaturze nast?puje jej inaktywacja) i dlatego pierwsza pomoc powinna polega? na wyra?nym ogrzaniu miejsca zranienia, a nast?pnie podawaniu leków p. wstrz?sowych.
Nikomu nie ?ycz? takiego bliskiego kontaktu z t? "ciekaw? rybk?"
Pozdrowienia AS


Cytat:
Lat temu ok.20 w Bu?garii p?ywa?em z mask? i rur? w?ród ska? i zbiera?em ma??e na "skar?" czyli blach? nad ?arem. Co? mnie zaku?o poni?ej kostki ale si? nie przejmowa?em bo niespecjalnie bola?o. Koledzy Bu?garzy mówili ?e prawdopodobnie drakon (ale nic nie mówili o ostroszu, zaznaczam ?e wtedy ca?kiem dobrze mówi?em po bu?garsku, teraz jak nie u?ywam to mam k?opoty).
Z dnia na dzie? ranka si? powi?ksza?a ale ?e nic nie ciek?o
ani nie bola?o to lekcewa?y?em, wida? by?o "?ywe mi?so",
jak mi si? nasypa?o piachu to czy?ci?em scyzorykiem.
Chyba po lepiej jak tygodniu na rance wielko?ci 5z? powsta?a przezroczysta os?ona i tak sobie by?a. Wróci?em do Polski i nast?pnego dnia pojecha?em na ?agle.
Po kilku dniach ?a??c na bosaka zawadzi?em tym miejscem o jaki? patyk ze sterty chrustu przygotowanego na ognisko. Z bólu straci?em przytomno??, koledzy ocucili mnie i poprosili biwakuj?cych niedaleko by mnie zawieziono do jakiego? lekarza. Zawiezili mnie do szpitala w W?gorzewie gdzie jeden z kolegów siedzia? mi na nogach a piel?gniarka trzyma?a reszt? ?ebym si? nie rzuca?. Nie pami?tam ju? dlaczego, mo?e nie mieli ?rodków znieczulaj?cych ale ?y?eczkowanie ko?ci stopy robili mi "na ?ywca"(co powinno by? zabronione, ale w w?dkarstwie dopuszczam).Okaza?o si? ?e mam zapalenie okostnej a nie wiadomo czy nie jest gorzej. Zapami?ta?em tak dobrze wszystko bo lekarz po "skrobance" powiedzia?
?e i tak nie jest pewien czy tak si? skoniczy bo je?li jest bardziej zaawansowane ni? my?la? to albo trzeba b?dzie powtórzy? albo amputowa?. Nie wiem na pewno czy to by? drakon bo objawy mia?em inne ni? Mariusz ale i tak mi?o nie by?o.Cytat:
Pozdrawiam wszystkich którzy mieli tego typu "przygod?" z ostroszem bo ju? my?la?em ?e jestem pechowcem jednym na milion. Mnie uk?u? na Adriatyku przy greckiej wyspie Zakynthos w 2003 r. Prze?ycia i komplikacje zdrowotne okropne ! Dobrze by by?o ?eby niefortunni nurkowie, w?dkarze i p?ywacy wpisywali si? na to forum z podaniem miejsca spotkania z tym ?wi?stwem, mo?e to kogo? uchroni przed tym co nas spotka?o.
Krzysztof z ?odzi


Cytat:
...dane mi by?o w?dkowa? w Adriatyku, w Chorwacji z nadbrze?nych ska?. by?o to podczas wyjazdu z rodzin? kilka lat temu. ?owili?my sporo, g?ównie ''akwariówki'', takie co po z?apaniu mo?na by?o wpu?ci? do akwarium, liczne kolorowe. dosy? przykro sko?czy?a si? dla mnie spotkanie z Ostroszem drakonem-Trachinus draco. Zosta?em potraktowany w palec kolcem jadowym, musia?em w wielkim bólu jecha? na pogotowie, gdzie dosta?em 4 zastrzyki. olbrzymia opuchlizna d?oni zesz?a po tygodniu, a czucie w palcu dopiero po 3 miesi?cach.


Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
Jan
Gość

PostWysłany: 19 Lip 2007 13:51    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Mam pytanie co do ryby pokazanej na zdj?ciu. Z?apa?em j? w okolicach wyspy KRK na Adriatyku. Z?apa?em w r?k? i promie? p?etwy grzbietowej wbi? si? w d?o?. Silny ból oko?o 3 godzin plus opuchlizna. Po czterech dniach uczucie, ?e jad (?) który dosta? si? do organizmu nadal tam jest.
Prosz? jakiego? speca o rozpoznanie gatunku. Czy jest jaki? lek który mo?e znaturalizowa? dzia?anie jadu?
Pozdrawiam
[http://img293.imageshack.us/my.php?image=ryba1fa1.jpg][/img]
Powrót do góry
Jan
Gość

PostWysłany: 19 Lip 2007 13:54    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Tu jest adres do zdj?cia tej ryby.

http://img293.imageshack.us/my.php?image=ryba1fa1.jpg
Powrót do góry
go??
Gość

PostWysłany: 29 Wrz 2008 13:32    Temat postu: rejsymorskie Odpowiedz z cytatem

mieszka?cy Chorwacji mówi? ?e trzeba przy?o?y? r?k? do ciep?ego wtedy ból ust?puje
Powrót do góry
go??
Gość

PostWysłany: 04 Lut 2009 04:40    Temat postu: rejsymorskie Odpowiedz z cytatem

Wed?ug tej strony: http://www.meb.uni-bonn.de/giftzentrale/peterm.html
(oficjalna centrala informacyjna o otruciach uniwersytetu Bonn, niestety tylko po niemiecku)

--> ta trucizna naprawde przestaje dzia?a? je?li sie w?ozy reke do goracej wody (45C, sprawdza? nie uk?uta reka czy nie za gorace), poniewaz jest to bia?ko. W ten sposób ból mozna przerwa?, ale do lekarza oczywi?cie trzeba i?? mimo wszystko Confused
Powrót do góry
Gość


PostWysłany: 04 Sie 2009 13:53    Temat postu: Re: rejsymorskie Odpowiedz z cytatem

go?? napisał:
mieszka?cy Chorwacji mówi? ?e trzeba przy?o?y? r?k? do ciep?ego wtedy ból ust?puje


to albo spróbowa? innego znieczulenia Wink


------

Rejsy morskie
Powrót do góry
rafa?
Gość

PostWysłany: 22 Lis 2012 11:26    Temat postu: ostrosz Odpowiedz z cytatem

strza?eczka.
widze temat ostrosza jakby zapomniany, wi?c si? podziel? swoimi spostrze?eniami tym bardziej, ze ta ryba ju? zago?ci?a w naszym Ba?tyku.
W tym roku nurkuj?c z rurk? u po?udniowych wybrze?y Krety dotkn??em r?k? piaszczystego dna i nagle poczu?em silny ból. Nie zauwa?y?em tam nic co by mog?o to spowodowa? jednak pal?cy ból i malutka smu?ka krwi palca u r?ki ?wiadczy?y ze jednak co? mnie dziabn??o. Jeszcze pod wod? zacz??em starym india?skim sposobem Smile wysysa? i wyciska? potencjaln? trucizne z ranki cho? bola?o jak pieron. niestety z ka?d? minut? by?o gorzej wi?c wróci?em na brzeg. tam poszed?em do ratownika który powiedzia? , ze to mogla by? truj?ca ryba "draco" ( pó?niej sprawdzi?em w oceanarium , ?e to ostrosz w?a?nie), kaza? r?k? w?o?y? do lodu i jecha? do lekarza w pobliskim miasteczku.W ci?gu ok po? godziny palec wyra?nie spuch? i mocno stwardnia? a ból zacz?? promieniowa? na ca?? d?o? - faktycznie, ból by? bardzo nieprzyjemny taki pulsuj?cy jakby pal?cy ogniem.
Lekarz spyta? czy nie jestem alergikiem (nie), da? jak?? szpryce i przepisa? ma?? na kortyzonie. zapytany czy b?d? jakie? komplikacje wyja?ni?, ze skoro jestem zdrowy i w ci?gu godziny z kawa?kiem ( tyle trwa?o zanim si? znalaz?em w szpitalu) nie ma wi?kszej opuchlizny i innych przykrych objawów to b?dzie okej. wcze?niej ratownik co? t?umaczy?, ?e chyba mia?em szcz??cie bo musia? uk?u? mnie samiec, samicy jad jest niby mega bol?cy i powoduj?cy opuchlizn? nie tylko ko?czyny ale i dalszych rejonów cia?a.
W ka?dym razie palec bola?a jeszcze jeden nast?pny dzie?, potem ju? tylko lekka opuchlizna i ?lad po miejscu gdzie mnie dziabn??o to co?.
przygoda sko?czy?a sie szcz??liwie w moim przypadku,a le te? i nauczy?a, zeby nieos?oni?tymi ?apami dna morskiego nie tyka? Smile
A jeszcze w temacie ichtio to nurkuj?c z rurk? widzia?em w innym miejscu najprawdopodobniej barrakudy ( ok 60-70- cm), nie zdawa?em sobie sprawy ?e w morzu ?ródziemnym one te? wyst?puj? Smile Troche sie ich wystraszy?em bo p?yn??y prosto na mnie i wcale sie nie ba?y, przep?yn??y mo?e z pól metra podemn?. Mia?em aparat ale to sie tak szybko dzia?o, ze nie zd??y?em zrobi? fotki Sad
Powrót do góry
indiiziom
Gość

PostWysłany: 02 Gru 2013 12:35    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

trzeba wiec bardzo uwa?a?, a akurat planuje urlop w grecji
____
meble antyczne
Powrót do góry
nataliakl
Gość

PostWysłany: 05 Lut 2015 14:50    Temat postu: Re Odpowiedz z cytatem

Lepiej i tak przej?? si? do lekarza, nie ma co ryzykowa?... Szczególnie, ?e kto? nawet o tym nie wiedz?c, mo?e by? uczulony na taki jad. Ja bym nie ryzykowa?a.


----
wycieczki statkiem
Powrót do góry
Walu?
Gość

PostWysłany: 17 Kwi 2021 21:27    Temat postu: Jad ostrosza Odpowiedz z cytatem

Jad tej ryby jest bialkiem czy tez na bazie bia?ka. Po latach przy okazji rozmowy w Chorwacji rybacy radzili mi ogrzewac miejsce dostania si? jadu. Najlepiej w gor?cej wodzie. W wyzszej temperaturze bia?ka si? koaguluja i jad si? neutralizuje.
Powrót do góry
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.rejsymorskie.net Strona Główna -> Ciekawostki Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group