koja
 M a n e w r ó w k a 
żeglarstwem
jachty

Kandydata na j.st.m(na k.j juz nie ma manewrówki) obowiązują następujące zagadnienia praktyczne i teoretyczne:
a) zasady manewrowania jachtem żaglowym w każdych warunkach
b) zasady manewrowania jachtem na silniku
c) umiejętność manewrowania w każdych warunkach jachtem dwumasztowym o powierzchni żagli ok. 80 m2 pod żaglami i na silniku.

Egzamin z manewrówki jest niezależy od karty egzamów teoretycznych, a zaświadczenie o pozytywnym zaliczeniu egzaminu z manewrówki jest ważne 2 lata, karta egzaminacyjna tylko rok, mamy więc 2 szanse, możemy w sumie starać się aż 4x zdać pisemny, zamim będziemy zmuszeni jeszcze raz składać manewrówkę...( co się wbrew pozorom wielu zdarza), wzbogacając komisję o zakup kolejnej karty egzaminów teoretycznych, by móc mieć kolejne 4 szanse...
Możemy robić np. manewrówkę po zdaniu pisemnych egzaminów lub przed nimi, dowolnie byle skutecznie.

Aby zdać egzamin z manewrówki musimy albo i nie najpierw odbyć kurs manewrowy, nie jest on obowiązkowy i możemy zostać dopuszczeni do egzaminu robiąc go samemu np. z koleżanką...
Kursy takie organizowane sa przez rózne firmy i ośrodki zarówno w Gdynii jak i Trzebieży.

Kurs trwa zwykle 7-10dni, kończy się egzaminem PZŻ.
Przez te 7 dni zdobywamy wyżej wymienione umiejętności i zżywamy się cała ćwiczącą załogą, od której wiele zależy przy manewrach dojścia do kei czy boi na żaglach parenastotonowym jachtem. Często da się tak wymanewrować bojką, która dawno już powinna przejść linię want, że umknie to zwykle niezbyt czujnemu oku zaczytanego w notatkach egzaminatora...
Zdający (chwilowy kapitan) nic nie dotyka tylko wydaje komendy, zupełnie tak jak na sternika jachtowego.

jachty
rejs morzu
powrót na stronę główną