koja
 J a c h t o w y   s t e r n i k   m o r s k i 
żeglarstwem
jachtyJachtowy sternik morski jest uprawniony do:
1.  prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych,
2.  prowadzenia jachtów żaglowych o powierzchni pomiarowej żagli do 80 m2 po wodach morskich.


Patent kapitana jachtowego uprawnia do:
prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i morskich bez ograniczeń.

jachty
rejs morzu
powrót na stronę główną